Domácí úkoly: 

24.5.

M - uč. str. 21 cv. 7.

Naučit se zpaměti násobky 8.

Trénujte s dětmi násobilku 2, 3, 4 ,5 , 6 a 7.

čtení - čít. str. 126 zůstává, číst vlastní knihu. Procvičujte čtení s dětmi každý den!
 
Aj - naučit se 6 nových slovíček - uč. str. 51 ( a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals).
 
Příští týden poslední odvoz sběru. Pokud máte doma ještě nějaký papír, prosím dovezte ho!
 

V pátek 7. 6. pojedeme na školní výlet na hrad Loket. Přinést 100,-Kč (prosím do 5. 6). Zbytek částky cca 70,- Kč bude uhrazen z třídního fondu.

 

Přinést 800,-Kč do třídního fondu do 3. třídy - z částky budou zaplaceny pomůcky na Vv, pracovní sešit z Aj, sešity, kulturní akce, kopírka, hygiena aj. - prosím o zaplacení do 21.6.