Vítejte v naší třídě 2. B!

Po celý školní rok zde najdete důležité informace!

    
     Mgr. Kamila Tesařová
 
 
    Hudební výchovu v naší třídě bude vyučovat paní učitelka Mgr. Milena Burýšková. 
    Pracovní činnosti a výtvarnou výchovu paní učitelka Mgr. Eva Majerová.
    Pokud budete chtít jakékoliv informace ohledně vyučujících, lze využít konzultačních hodin nebo si domluvit schůzku. 
 

   

 


 

Pravidla třídy

1.   Chodím pomalu.

2.   Nedělám nikomu to, co nechce.

3.   Nebudeme si navzájem ubližovat.

4.   Když někdo něco neumí, tak se mu neposmívám.

5.   Nebudu používat vulgární slova.

6.   Nasloucháme si (neskáčeme si do řeči).

7.   Když něco chci, přihlásím se a nevykřikuji.

8.   Při práci neruším ostatní velkým hlukem.

9.   Když někdo chybí, uklidím mu jeho místo.

10.  Nebudu ničit věci kolem sebe.